FileSonic.com - Masowa zmiana nazwy plików


Login:
Password:
Folder ID*/Identyfikator teczki*:
Add password**/Dodaj hasło**:

* Jeżeli pliki, które mają mieć zmienioną nazwe są na głównej stronie to zostaw puste(nie są w teczce)/If the files that are to be renamed to the main page, leave this blank(are not in a folder).
** Jeżeli chcesz dodać hasło na pliki, których będzie zmieniana nazwa to uzupełnij to pole/If you want to add password to files whose name will be changed to fill in this box.
Zmień nazwe z:/Rename from:     Zmień nazwe na:/Rename to:


Zmieniono już: 100981 nazw plików.
Home