FileServe.com - Masowa zmiana nazwy plików


Login:
Password:
Link do folderu*/Folder link*:

* Jeżeli pliki, które mają mieć zmienioną nazwe są na głównej stronie to zostaw puste(nie są w teczce)/If the files that are to be renamed to the main page, leave this blank(are not in a folder).

Zmień nazwe z:/Rename from:     Zmień nazwe na:/Rename to:


Zmieniono już: 11689 nazw plików.
Home